Agenda

 • 2 november

  Congres Zorgmijders

  De Reehorst, Ede, Nederland

  Denken in mogelijkheden

  Hoe zet jij je werk met zorgmijders zo goed mogelijk in? Experts uit de praktijk reiken je vanuit verschillende invalshoeken handvatten aan en geven je inzicht over hoe na te denken in mogelijkheden om je werk zo goed mogelijk te doen binnen het thema Zorgmijders.

  Met een vernieuwd programma en inspirerende sprekers

 • 8 november

  Basistraining Schematherapie Utrecht

  BCN Utrecht, Utrecht, Nederland

  Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring.
  Dag 1 en 2 van deze training worden online aangeboden, dag 3 en 4 zijn op locatie bij BCN Daltonlaan.

 • 12 november

  Basistraining Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO)

  BCN Amsterdam, Amsterdam, Nederland

  Therapeutisch Psychologisch Onderzoek (TPO) is een krachtige manier van psychologisch onderzoek, waarbij de samenwerking tussen cliënten en de diagnosticus centraal staat.

 • 18 november

  Studiedag: ik doe mee, ik hoor erbij!

  The Colour Kitchen, Utrecht, Nederland

  Mensen met psychische aandoeningen hebben doorgaans dezelfde wensen op het gebied van sociale inclusie als andere Nederlanders. Maar vanwege hun aandoening en bijkomende beperkingen kost het hen vaak veel meer moeite om die te verwezenlijken. De laatste jaren zijn veel ontwikkelingen in praktijk en onderzoek om zo veel mogelijk mensen in staat te stellen om, op basis van hun eigen wensen, aan de samenleving deel te nemen (Over de brug, 2014). Toch blijkt dat er extra inspanningen nodig zijn om ervoor te zorgen dat hulpverleners en begeleiders mensen hierin goed kunnen ondersteunen.

 • 22 november

  Alternatief Model voor persoonlijkheidsstoornissen (AMPD)

  BCN Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nederland

  Wilt u meer weten over de diagnostiek van persoonlijkheidsstoornissen vanuit het Alternatieve Model in DSM-5? In deze training maken wij u wegwijs in de nieuwe DSM-5 concepten voor persoonlijkheidsstoornissen én leert u hoe u diagnostiek volgens dit alternatieve model kunt toepassen in de praktijk.
  U wordt getraind in het gebruik van verschillende vragenlijsten en interviews (o.a. Semi-Structured Interview for Personality Functioning DSM-5 (STiP-5.1)) en u leert hoe u alle informatie kunt integreren tot een diagnostische formulering.

 • 23 november

  Persoonlijkheidsstoornissen - de stand van zaken in vogelvlucht

  Jaarbeurs Utrecht, Utrecht, Nederland

  Ernstige beperkingen in het persoonlijkheidsfunctioneren drukken een grote stempel op alle aspecten van het dagelijks leven van de patiënt, dragen bij aan uiteenlopende psychische stoornissen en compliceren vaak de behandeling. Helaas komt het in de praktijk nog vaak voor dat de diagnose wordt gemist terwijl bij als lastig ervaren gedrag het etiket persoonlijkheidsstoornis er juist weer té snel op wordt opgeplakt. Beide hebben gevolgen voor de behandeling en bejegening.

 • 25 november

  Congres Emotieregulatie

  Landgoed Zonheuvel, Doorn, Nederland

  Tijdens dit congres maak je kennis met een wetenschappelijk gefundeerde emotieregulatietraining die is in te zetten voor volwassenen en voor kinderen. Je ontdekt hoe emotieregulatie zich ontwikkelt vanaf de kindertijd, waar het fout kan lopen hoe je de training kunt inzetten in verschillende klinische settings.

 • 3 december

  Training TPO bij Adolescenten en hun systeem

  BCN Rotterdam, Capelle aan den IJssel, Nederland

  Training Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Adolescenten en hun Systeem

  Afhankelijk van de dan geldende maatregelen wordt nog besloten of de training op locatie of online plaats vindt.

  Therapeutisch Psychologisch Onderzoek bij Adolescenten (TPO-A) is een uitgebreid diagnostisch traject naar een model dat is ontwikkeld door Stephen Finn (www.therapeuticassessment.com).

 • 3 december

  Congres behandeling van suïcidaal gedrag

  Jaarbeurs Utrecht, Utrecht, Nederland

  Complexe suïcidaliteit vraagt om geïntegreerde interventies, crisisinterventie en veiligheidsplannen. Doel van dit congres is jou als behandelaar praktische vaardigheden en handvatten te bieden om complexe suïcidaliteit te behandelen. In de hoop dat uiteindelijk het aantal suïcides in Nederland substantieel kan worden teruggedrongen.

 • 27 januari

  Congres LVB

  Jaarbeurs Utrecht, Utrecht, Nederland

  Het jaarlijks LVB-congres staat dit keer in het teken van bijkomende complexe problematiek.

  Mensen met een licht verstandelijke beperking zijn extra gevoelig voor psychische problemen. Onderzoek laat zien dat zij een drie tot vier keer zo grote kans hebben om psychopathologie te ontwikkelen dan normaal begaafde mensen. Denk daarbij aan gedrags- en agressieproblemen, persoonlijkheidsstoornissen, depressie en angstproblematiek, maar ook aan schizofrenie en psychoses. De oorzaak van hun extra kwetsbaarheid is gelegen in zowel biologische, psychische als omgevingsfactoren.