ACT Congres - de Jeugd van tegenwoordig

Van der Valk hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal
Nederland
29 mei

De jeugd van tegenwoordig: verbonden of verdwaald?

Veel Nederlandse jongeren geven hun leven een dikke voldoende. Zo blijkt – gelukkig – uit cijfers van het CBS. Toch geldt dit helaas niet voor iedereen. Een deel van de jongeren voelt zich vaak somber, eenzaam, nutteloos en moe. Ze hebben moeite om een opleiding af te maken, betekenisvolle relaties aan te gaan of deel te nemen aan het arbeidsproces.

Om te voorkomen dat deze jongeren zich blijvend niet verbonden voelen met anderen, vastlopen in hun identiteitsontwikkeling en het leven als uitzichtloos gaan ervaren, is het belangrijk dat zij weer invloed krijgen op hun gedrag en daarmee op de kwaliteit van hun leven.

Acceptance en Commitment Therapie (ACT), een derde generatie gedragstherapie, kan daarbij helpen. Met de nadruk op waarden, psychologische flexibiliteit en acceptatie, is ACT een erkende behandelvorm voor de behandeling van o.a. depressie en angst bij volwassenen. De laatste tijd wordt ACT ook steeds vaker – succesvol – ingezet in de behandeling en begeleiding van jongeren.

Tijdens het congres wordt er eerst plenair ingegaan op de ontwikkeling van identiteit. Vervolgens wordt gekeken hoe jongeren kunnen vastlopen en wanneer ACT kan worden ingezet. In de middag wordt in twee workshoprondes dieper ingegaan op hoe ACT kan helpen bij verschillende problemen en contexten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en om in te schrijven, kijk dan op de website van de organisatie.