Agenda

 • 18 maart tot 10 juni

  Webinarreeks Kids @ Risk

  online, -, Nederland

  Viersprong Congres

  Dit jaar krijgt het jaarlijkse Viersprong congres een andere vorm; dit jaar is het digitaal!
  Vanaf 18 maart 2021 organiseren zij een Webinarreeks Kids@risk.

 • 22 mei

  Publieksdag cluster C PS

  Online, -, Nederland

  Heb jij het vermoeden dat je een persoonlijkheidsstoornis hebt? Ben je gediagnosticeerd maar weet je (nog) niet zo goed wat je ermee aan moet?

  Ben je partner, familielid of vriend(in) van iemand met een cluster C persoonlijkheidsstoornis? Of wil je meer informatie over behandelmethoden en lotgenoten ontmoeten?

  Volg dan op 22 mei onze publieksdag online!

 • 28 mei

  GIT-PD congres 2021

  online, -, Nederland

   

  2e Jaarcongres GIT-PD: GIT-PD doorheen de levensloop

  GGz Breburg en het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen nodigen iedereen uit op het 2e Jaarlijkse GIT-PD congres. Het thema van dit jaar is: levensloop. We zoeken uit hoe GIT-PD aangepast kan worden wanneer de levensfase verandert. Hoe zien persoonlijkheidsstoornissen eruit in diverse levensfasen en wat betekent dit voor behandeling? Welke aanpassingen zijn nodig bij jongeren en bij ouderen?

 • 3 juni

  Congres behandeling van suïcidaal gedrag

  Jaarbeurs Utrecht, Utrecht, Nederland

  Complexe suïcidaliteit vraagt om geïntegreerde interventies, crisisinterventie en veiligheidsplannen. Doel van dit congres is jou als behandelaar praktische vaardigheden en handvatten te bieden om complexe suïcidaliteit te behandelen. In de hoop dat uiteindelijk het aantal suïcides in Nederland substantieel kan worden teruggedrongen.

 • 8 juni

  ‘VERS als behandeling voor emotieregulatieproblematiek: een blik in de toekomst’

  Online, -, Nederland

  Ochtendsymposium ‘VERS is behandeling”

  De Werkgroep VERS Nederland nodigt je van harte uit om hieraan deel te nemen. Wat kun je verwachten tijdens dit symposium:

 • 10 juni

  Inspiratiebijeenkomst 'Blik op Buiten'

  online, -, Nederland

  “Heel wat behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen slagen erin om mensen te helpen met hun klachten en symptomen. Dat geldt helaas maar matig voor het functioneren in het dagelijkse leven. Vaak zijn mensen al veel langer (deels) uitgevallen uit werk en zijn sociale contacten verslechterd. Opnieuw (of misschien wel voor de eerste keer) een zinvol sociaal en professioneel leven opbouwen, vraagt om samenwerking van de cliënt, zijn of haar naasten, het behandelteam, de werkgever en allerlei maatschappelijke voorzieningen.

 • 13 oktober tot 15 oktober

  ISSPD

  -, Oslo, Noorwegen

  Save the Date!

  ISSPD Personality Disorder Congress in Oslo, Noorwegen. 

  Meer info volgt in de komende maanden, houd www.isspd2021.com in de gaten. 

 • 15 oktober

  Congres behandeling van trauma

  Jaarbeurs Utrecht, Utrecht, Nederland

  Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Dit congres leer je welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke je het beste toepast in specifieke situaties.