Agenda voor 11/2018

 • 7 november tot 9 november
  NH Koningshof
  Veldhoven
  Nederland

  Mens sana in corpore sano - alles over psyche en soma

  Lichaam en geest - soma en psyche - zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We weten het, maar houden we hier ook altijd rekening mee in ons therapeutisch handelen? Wanneer is het zinvol om lichamelijke klachten te betrekken in de behandeling als psychische klachten op de voorgrond staan? En wanneer is aandacht voor de psyche belangrijk wanneer juist lichamelijke klachten op de voorgrond staan?

  Van 1 februari tot 1 mei kunnen abstracts ingediend worden. 

 • 13 november
  Jaarbeurs Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Sociale inclusie in stad en wijk

  In een inclusieve samenleving telt iedereen mee. Ook degenen die te kampen hebben met psychische, sociale of verstandelijke beperkingen, met een verslaving of met forensische problematiek. 
  Het werk in de wijk met deze groep richt zich op de ondersteuning bij het dagelijks leven in de eigen leefomgeving en op participatie in werk en vrijetijdbesteding. Het valt soms niet mee om hier goed vorm aan te geven. 

 • 20 november
  Van der Valk Amsterdam-Amstel
  Amsterdam
  Nederland

  Dit congres gaat over de complexe relaties van mensen met een psychiatrische aandoeningen (EPA): relaties met zichzelf en anderen, naasten, buren, collega’s, hulpverleners.

  Centraal staat de vraag: Wat is de (inter)persoonlijke dynamiek; wat gaat er mis bij deze patiënten in hun relaties; hoe kunnen we gezonde relaties bevorderen, en wat is de rol van de therapeutische relatie hierbij.

  De boodschap

  Een effectieve behandeling sluit aan bij het inter-persoonlijk tekort en richt zich naast de therapeutische relatie vooral op werkelijke relaties.

 • 23 november
  CineMec
  Utrecht
  Nederland

  Gehechtheid, herkennen en hanteren van onveilige patronen van hechting 

  Een vroege veilige omgeving waarin het kind wordt ‘gezien’ en warmte, stabiliteit, voorspelbaarheid en bevestiging zijn verzekerd, is van het grootste belang voor de ontwikkeling van een stabiel zelfgevoel, een adequate affectregulatie en van het vermogen om later in het leven zinvolle hechtingsrelaties aan te gaan. Een verstoring van die ontwikkeling is de oorzaak van vele vormen van psychopathologie, vooral ook van persoonlijkheidsproblematiek.

 • 27 november
  Philharmonie Haarlem
  Haarlem
  Nederland

  Update van richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

  De Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen zal de komende jaren richting geven aan de diagnostiek en behandeling van mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Maar wat verandert er nu in de praktijk voor u als behandelaar of leidinggevende? Hoe moeten we de Zorgstandaard praktisch vormgeven? Wat houdt het concreet in voor uw eigen werk? Werkt de standaard u tegen in de praktijk of helpt het u vooruit in uw zorgverlening?