Agenda voor 02/2020

 • 16 januari tot 6 maart
  BCN Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring. Tevens komen de aspecten van (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

 • 5 februari
  Aristo Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Goede coördinatie is een van de sleutels voor juiste zorg op de juiste plek, voor thuiswonende ouderen die tijdelijk meer zorg nodig hebben. Professionals (artsen, verpleegkundigen) ervaren regelmatig problemen met het vinden van een tijdelijk (eerstelijns) bed. Onnodig en kostbaar ziekenhuisverblijf is soms onvermijdelijk. Dit alles gaat nogal eens gepaard met zorgen en frustratie voor alle partijen.

 • 7 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk. Hoe dan ook, het is voor iedereen essentieel om up-to-date te blijven!

 • 7 februari tot 8 februari
  Van der Valk Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Tijdens dit ggz-congres gaan experts in op wát nodig is in de praktijk om kindermishandeling te voorkomen, signaleren, stoppen en het behandelen ervan in de keten. Wie doet wat? De nieuwste inzichten, onderzoeksresultaten en praktische handvatten bij dit actuele probleem worden met de deelnemers gedeeld.

  Aanleiding voor het congres
  Kinderen hebben een veilige opvoedomgeving nodig om gezond op te groeien. Dit is niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Jaarlijks worden 119.000 kinderen mishandeld of misbruikt, een gruwelijk hoog aantal.

 • 11 februari tot 12 februari
  Aristo
  Amsterdam
  Nederland

  Volgens het SCP heeft ongeveer 30% van de cliënten binnen de GGZ een lichte verstandelijke beperking (LVB). De zorgvraag van mensen met een LVB is met 7% gestegen, terwijl het aantal mensen met een LVB slechts met 1% is gestegen. Er is dus een toename van mensen met een LVB en GGZ problematiek. Voor goede, passende zorg is het binnen de GGZ belangrijk om een LVB te herkennen en de behandeling hierop aan te passen. Voor professionals in de LVB-zorg is het juist belangrijk om GGZ problematiek te herkennen en hierop te acteren.

 • 13 februari
  Planetarium
  Amsterdam
  Nederland

  Op 13 februari 2020 wordt het Jaarsymposium Shared Care georganiseerd door Benecke onder voorzitterschap van prof. dr. (Aartjan) Beekman. Deze geaccrediteerde nascholing zal plaatsvinden vanaf 15:30 uur in het Planetarium te Amsterdam.Tijdens het programma zullen onderwerpen als acute psychiatrie, life style psychiatrie, stemmingsstoornissen, trauma/PTSD besproken worden.

  Meer informatie

  Voor meer informatie over dit symposium en de mogelijkheid tot inschrijven gaat u naar deze website. 

 • 14 februari
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht een belangrijke rol. Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.