Agenda voor 03/2020

 • 16 januari tot 6 maart
  BCN Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring. Tevens komen de aspecten van (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

 • 3 maart
  De Observant
  Amersfoort
  Nederland

  De zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis is complex. Mensen moeten vaak wachten op een behandeling in de GGZ, door verschillende oorzaken: te weinig behandelcapaciteit, geringe door- en uitstroom, terugval, meervoudige problematiek en andere oorzaken. Hoe kunnen we mensen met een persoonlijkheidsstoornis de juiste zorg en ondersteuning bieden, zowel voor, tijdens als na de behandeling? Welke interventies en vormen van ondersteuning helpen mensen om te gaan met hun klachten tijdens de wachttijd?

 • 3 maart
  De Eenhoorn
  Amersfoort
  Nederland

  Op dinsdag 3 maart 2020 wordt het 9e jaarsymposium Kinder- en JeugdPsychiatrie georganiseerd door Benecke onder voorzitterschap van prof. dr. (Jan) Buitelaar. Deze geaccrediteerde nascholing zal plaatsvinden van 14:30 tot 20:00 uur in de Eenhoorn te Amersfoort. Tijdens het programma zullen onderwerpen als autisme, borderline bij adolescenten, farmacotherapie, huiselijk geweld en misbruik en sociale media verslaving besproken worden.

 • 5 maart tot 6 maart
  Eenhoorn Meeting Center
  Amersfoort
  Nederland

  Taal is de bril waardoor wij naar de werkelijkheid kijken, het construeert onze werkelijkheid. Taal heeft een normerende kant: taal drukt uit wat goed en slecht, ziek en gezond gevonden wordt. Taal kent een interactieve kant: woorden, houdingen en bewegingen krijgen in verhouding met anderen betekenis. Het is belangrijk om ook de buitenwoordelijke aspecten in acht te nemen, de verborgen bedoelingen achter bepaalde taaluitingen.

 • 6 maart
  Perron 3
  Rosmalen
  Nederland

  Zedendelicten hebben een grote impact op slachtoffers, vooral vrouwen en kinderen, en komen nog steeds (te) veel voor. De aandacht voor daders en slachtoffers van zedendelicten in de media is enorm toegneomen en is vaak erg emotioneel gekleurd. 

 • 6 maart tot 7 maart
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  Patiënten met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn nare, opgeblazen mensen, zonder enige wil om te veranderen. Waarom zou je je daar als therapeut eigenlijk mee willen inlaten? Dat wordt een lijdensweg voor beiden. Dacht u altijd…

 • 11 maart
  Aristo Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  In Nederland gelden twee kernwaarden: recht op ouderschap en rechten van het kind. Als een stel met een licht verstandelijke beperking ouders (willen) worden kunnen deze waarden voor uw gevoel botsen. Het bespreekbaar maken en begeleiden van een kinderwens en ouderschap bij mensen met een verstandelijke beperking verdient evenveel aandacht als het perspectief van de kinderen van deze ouders, maar is niet altijd vanzelfsprekend of eenvoudig. Als je twee belangen tegelijk in het oog moet houden kan dit leiden tot handelingsverlegenheid en gevoel van onmacht.

 • 13 maart
  De Observant
  Amersfoort
  Nederland

  Vrijdag 13 maart geeft Verslavingskunde Nederland je vanuit de Programmalijn Sociale Inclusie in samenwerking met Samen Sterk zonder Stigma en Kenniscentrum Phrenos bij ‘Het stigma voorbij’ handvatten voor destigmatisering die je in je eige

 • 20 maart
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en (psycho)therapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

  Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, ook de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

 • 24 maart tot 25 maart
  ReeHorst
  Ede
  Nederland

  Het aantal registraties waarbij mensen met verward gedrag waren betrokken is opnieuw toegenomen. De politie kreeg in de eerste helft van 2019 47.632 meldingen, dat is 8% meer dan in dezelfde periode in 2018 (44.153).