Agenda voor 09/2020

 • 4 september
  Green Village Nieuwegein
  Nieuwegein
  Nederland

  Gevolgen van trauma herkennen en behandelen
  De laatste jaren is er groeiende aandacht voor de gevolgen van trauma bij kinderen en de behandeling daarvan. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig en vergaand. Het heeft een negatieve invloed op onder andere de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind en het vermogen om relaties met anderen aan te gaan.

 • 9 september
  online
  -
  Nederland

  Samen leren in de GGZ: het perspectief van patiënt, familie en professional

  Er zijn goede redenen om herstel als een leerproces te benaderen en daarom de geestelijke gezondheidszorg in te richten als een leeromgeving. Het leren in de GGZ kun je beschrijven als een boom met meerdere takken: leren met de patiënt, online leren, evalueren, leren in de regio en internationaal. Innoveren is een bijzondere vorm van leren: leren van de toekomst.

 • 10 september
  Aristo Amsterdam
  Amsterdam
  Nederland

  Soms gaat ouder worden gepaard met het ontstaan van psychiatrische aandoeningen of verandert de aard van al bestaande aandoeningen. Deze psychische problemen rond het ouder worden vragen om specifieke hulpverlening waardoor u behoefte kunt hebben aan meer kennis over dit thema.

  Als zorgprofessional in de ouderenzorg kan het u soms ontbreken aan de specifieke kennis die nodig is. Tijdens deze studiedag worden verder verschillende symptomen en stoornissen besproken en krijgt u handvatten voor het herkennen, behandelen en organiseren van zorg binnen de ouderenpsychiatrie.

 • 10 september tot 11 september
  Jaarbeurs
  Utrecht
  Nederland

  De therapeutische relatie is het fundament onder het werk van psychiaters, psychologen en (psycho)therapeuten. In elke ontmoeting met de patiënt worden vaardigheden om deze relatie te hanteren aangesproken. En soms ronduit beproefd.

  Anton Hafkenscheid en Moniek Thunnissen informeren de deelnemers tijdens dit symposium vanuit enkele hoogst actuele en relevante invalshoeken over dit voor de dagelijkse GGz-praktijk essentiële thema. Het perspectief van het programma is breed, waarbij naast de ‘moeilijke patiënt’, ook de ‘moeilijke relatie’ en het ‘moeilijke team’ aan bod komen.

 • 10 september tot 11 september
  online
  -
  Nederland

  Een handreiking voor de ggz praktijk

 • 15 september tot 16 september
  ---
  -
  Nederland

  Binnen het onderzoek BPD YOUNG! proberen diverse onderzoekers beter te begrijpen hoe het sociaal functioneren bij jonge mensen met risico op borderline verloopt. 
  In deze online studiemiddag presenteren wij resultaten vanuit het wetenschappelijk onderzoek BPD YOUNG! en de behandeling vanuit Vroege Interventie HYPE.

  Kijk hier voor meer informatie over het hele programma en hoe je je kunt aanmelden.

 • 17 september
  Trimbos-instituut
  Utrecht
  Nederland

  Bent u geïnteresseerd in het geven van de VERS training? Bent u hulpverlener met minimaal een hbo-opleiding, heeft u ervaring met het geven van groepsbehandelingen en heeft u enige kennis van borderline persoonlijkheidsstoornissen? Dan kunt u zich aanmelden voor onderstaande training.

 • 22 september
  De Reehorst
  Ede
  Nederland

  Mensen met een licht verstandelijke beperking (lvb) vormen in het sociaal domein één van de meest kwetsbare groepen als het gaat om sociale problematiek. Het wordt voor hen alsmaar lastiger om zelfstandig te functioneren in onze steeds complexere samenleving. In toenemende mate doen zij dan ook een beroep op voorzieningen.

 • 24 september tot 13 november
  Golden Tulip
  Breda
  Nederland

  De vervolgtraining schematherapie is een verdieping van de basistraining. Het belangrijkste is het je eigen maken van de technieken en het hanteren van complexere situaties. Begrenzing, de empathische confrontatie en experiëntiële technieken komen aan bod. Het doel is dat je leert om jezelf in te zetten als instrument in de therapeutische relatie, doordat je ervaart wat een cliënt oproept als deze in een bepaalde modus zit.

 • 24 september
  Rode Hoed
  Amsterdam
  Nederland

  Verslaving en ADHD komen vaak samen voor, maar worden veelal niet in deze combinatie herkend én behandeld. Dit terwijl een gecombineerde aanpak van beide stoornissen beduidend effectiever is gebleken.