Agenda voor 10/2021

 • 7 oktober
  Aristo Amsterdam
  Amsterdam
  Nederland

  Hoe CGT is de GIT-PD? 

  De GIT-PD, Guideline Informed Treatment for Personality Disorders, ontwikkeld door het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen, geeft een blauwdruk voor een goede behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. 

  Deze bestaat uit de algemeen werkzaam gebleken onderdelen van psychotherapie in een samenhangend kader. Maar hoe verhoudt de GIT-PD zich tot de evidence based specialistische behandelingen? 

 • 8 oktober
  Golden Tulip Breda
  Breda
  Nederland

  De SCID is een semigestructureerd klinisch interview wat als doel heeft de diagnosticus te helpen in het komen tot een DSM-5 classificatie. Deze bestaat uit twee delen, de SCID-5-S en de SCID-5-P. De SCID-5-S omvat het merendeel van de syndroomstoornissen opgenomen in de DSM-5. De SCID-5-P betreft de persoonlijkheidsstoornissen opgenomen in de DSM-5.

 • 13 oktober tot 15 oktober
  -
  Oslo
  Noorwegen

  Save the Date!

  ISSPD Personality Disorder Congress in Oslo, Noorwegen. 

  Meer info volgt in de komende maanden, houd www.isspd2021.com in de gaten. 

 • 15 oktober
  Jaarbeurs Utrecht
  Utrecht
  Nederland

  Traumatische gebeurtenissen hebben impact op de ontwikkeling en coping strategieën van cliënten. Dit congres leer je welke verwerkingstechnieken voor trauma er zijn en welke je het beste toepast in specifieke situaties.

 • 15 oktober
  nog niet bekend
  -
  Nederland

  Hoewel veel mensen met angst-, dwang- of stemmingsklachten na een psychologische behandeling of door medicatie opknappen, is er toch nog een grote groep die niet van hun klachten afkomen. Hoe noemen we die groep? Onbehandelbaar, therapieresistent? Moeten we op zoek naar behandelingen die deze groep met hardnekkige klachten toch kunnen helpen? Wat zijn nu eigenlijk de effectieve methoden in het behandelen van langdurige depressies, angststoornissen en OCD? Hoe kun je je eigen leven inrichten, zodat je met je klachten een acceptabel leven kunt leiden? Helpt lotgenotencontact?

 • 20 oktober
  RINO Amsterdam
  Amsterdam
  Nederland

  Een veel voorkomend verschijnsel bij cluster C persoonlijkheidsstoornissen is een enorme angst om contact te leggen met anderen. Cliënten beleven zichzelf in eigen en andermans ogen als waardeloos. Zij verlangen naar spontane contacten en hechte relaties, maar zijn doodsbang om zich daarin te begeven: van achter glas beschouwen zij het leven, getergd door pijn en verlangen eraan deel te nemen. Hun angst leidt vaak tot ernstige symptomen, zoals depressies, angst- en eetstoornissen.