Het geweten als last

Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam
Nederland
16 februari

De innerlijke criticus teveel aan het woord

Als uw patiënt lijdt onder dysthyme klachten, problemen met losmaking, een lage zelfwaardering of perfectionisme, overweegt u dan een streng of straffend geweten als (mede)oorzaak? Het geweten kan immers functioneren als een innerlijke criticus die het emotionele evenwicht verstoort en uit balans houdt.

Sommige mensen maken steeds opnieuw keuzes die het leven belasten, het is alsof ze zichzelf straffen. Aangeboden oplossingen wijzen ze af, maar waarom eigenlijk? En hoe kunnen we patiënten begrijpen die – ook al is dat nooit in hun voordeel – altijd maar liegen? Sommige getraumatiseerde patiënten drijven hun therapeut tot wanhoop omdat ze de schuld aan het trauma hardnekkig bij zichzelf blijven leggen; alsof ze het trauma zouden hebben verdiend. In de behandeling is het dan essentieel dit misplaatste daderschap te herkennen en te herleiden tot afweer van schaamte om de patiënt te bevrijden van zijn verinnerlijkte dader.

Op het symposium Het geweten als last worden onder voorzitterschap van Frans Schalkwijk handvatten geboden om anno 2018 de psychodynamische aspecten van het geweten te herkennen en in de behandeling aan de orde te stellen. Zo staat tijdens deze intensieve bijeenkomst de relevantie voor de dagelijkse GGz-praktijk voorop.

Meer informatie

Voor meer informatie en inschrijven kijk dan op de website van de organisatie.