GGZ Congres Trauma bij kinderen

Green Village Nieuwegein
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein
Nederland
4 september

Gevolgen van trauma herkennen en behandelen
De laatste jaren is er groeiende aandacht voor de gevolgen van trauma bij kinderen en de behandeling daarvan. De gevolgen van trauma zijn over het algemeen ernstig en vergaand. Het heeft een negatieve invloed op onder andere de persoonlijkheidsontwikkeling van het kind en het vermogen om relaties met anderen aan te gaan.

Belangrijke rol voor opvoedomgeving
De gevolgen van het trauma strekken zich uit tot alle levensgebieden waarin het kind functioneert, zoals de opvoedsituatie en de school. Om nieuwe neurologische verbindingen aan te maken die nodig zijn voor het herstel, is heel veel herhaling van nieuwe, corrigerende ervaringen nodig. Hiertoe is de alledaagse opvoedsituatie bij uitstek het meest geschikte aangrijpingspunt. Bovendien heeft herstel van trauma alles te maken met herstel van vertrouwen in de ander en in zichzelf. Ook om die reden dient de opvoedsituatie heel actief betrokken te worden in de behandeling. Juist in de relatie met de (nieuwe) opvoeders kan vertrouwen weer groeien, mits deze opvoeders voldoende veilig, voorspelbaar en sensitief kunnen zijn.

Tijdens dit congres ligt de focus op de rol van de behandelaar, de leerkracht en op ouders en opvoeders. In een combinatie van inhoud (wetenschap en praktijkkennis) en praktijk (behandelmethoden en verwerkingstechnieken).

Deze dag leert u:

 • Het belang van de opvoedingssituatie:
  • Bijdrage aan herstel door opvoeders in het dagelijks leven
  • Thema’s die een belangrijke rol spelen in het opvoeden van kinderen met trauma
  • Het omgaan van opvoeders met deze thema’s
 • Trauma en de gevolgen bij kinderen herkennen en behandelen
 • Gevolgen van trauma op kinderen en gezin
 • De stabilisatiefase voorafgaand aan de behandeling van trauma
 • Effectieve behandelmethoden, zoals emotieregulatie en traumasensitief werken
 • Trauma bij huiselijk geweld en seksueel misbruik
 • Trauma bij vluchtelingkinderen

Hoe ziet de dag er uit?
In de ochtend delen experts wetenschappelijke en praktische kennis over het herkennen, behandelen en de gevolgen van trauma bij kinderen. In de middag zijn er diverse workshops waar hulpverleners nieuwe inzichten worden geboden, vertaald in praktische handvatten voor het ondersteunen van getraumatiseerde kinderen en de mensen in hun directe omgeving.

Voor wie?
Dit congres is relevant voor iedere professional die werkt met getraumatiseerde kinderen en/of hun opvoeders.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit congres en de mogelijkheid tot inschrijven kijkt u op deze website