Lezingen Herstel en Filosofie

Universiteit voor Humanistiek
Kromme Nieuwegracht 29
3512 HD Utrecht
Nederland
2 maart

Om het begrip van herstel en herstelondersteunende zorg te blijven voeden zullen in 2018 opnieuw zes sprekers vanuit een filosofische invalshoek een aspect uit het brede betekenisveld van herstel naar voren halen.
Op vrijdagmiddag 2 maart spreken Sanne van Driel en Henk Oosterling

Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie & Filosofie organiseren sinds 2017 samen lezingen rond het thema Herstel en Filosofie. Vanuit een filosofische invalshoek kijken diverse sprekers naar de betekenis van het begrip ‘herstel’.

In de geestelijke gezondheidszorg wordt al langere tijd aan herstelondersteunende zorg gewerkt. Dit begrip ‘herstel’ heeft gezorgd voor een vernieuwende kijk op psychisch leed. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij belangrijke, veelgebruikte begrippen. Maar gebruikers van de zorg vragen juist ook meer aandacht voor zingeving en existentiële vragen. In de praktijk komen deze weinig aan bod, temeer omdat opvattingen over wat zingeving en existentiële vragen zijn, uiteenlopen. Vaak wordt over iets als ‘spiritualiteit’ gesproken, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft vaak onduidelijk.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze bijeenkomst kijk dan op de website van de organisatie.