(n)ooit onbehandelbaar!

NBC Congrescentrum
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Nederland
1 juni

Persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen

De ouderenzorg is sterk in ontwikkeling. Zeker ook als het gaat om ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. Heel lang werd ten onrechte aangenomen dat persoonlijkheidsproblematiek met het stijgen der jaren wel zou uitdoven. Bovendien was bij de groep van 65-plussers met vaak hoogcomplexe problematiek tot voor kort sprake van onderdiagnostiek, met onderbehandeling als logisch gevolg. Maar tijden veranderen en klinische inzichten c.q. therapeutische mogelijkheden nemen toe.

Anno 2018 wordt bij het vermoeden op een persoonlijkheidsstoornis door menig professional in de zorg proactief gehandeld. Er is dus hoop voor ouderen in deze fase van de levensloop, maar specifieke expertise is wel vereist! Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van gerichte meetinstrumenten en de interpretatie van testscores. Of aan de kennis die nodig is voor een onderbouwde indicatiestelling voorafgaand aan een psychotherapeutische of medicamenteuze behandeling. En denk ook aan de rol van verzorgers in het kader van mediatietherapie bij ernstige psychische comorbiditeit.

Meer informatie en inschrijven

Voor meer informatie en inschrijven kijk dan op de website van de organisatie.