Symposium Therapieresistentie

BCN
Barbizonlaan 25
2908 MB Capelle aan den IJssel
Nederland
5 oktober

Vaak wordt over patiënten met persoonlijkheidsproblematiek gesproken alsof ze moeilijk of zelfs helemaal niet te behandelen zijn. De heftigheid van de problematiek kan overweldigend zijn, zowel voor patiënten als therapeuten. En soms blijken de patronen, die aan de wat stillere vormen van lijden ten grondslag liggen, bijzonder hardnekkig en zeker niet minder (zelf)destructief.

Met dit symposium willen we inzoomen op begrippen als weerstand en therapieresistentie. Wat verstaan we onder “weerstand” tegen verandering? Wat betekent het wanneer we spreken van therapieresistentie? En hoe bepalen deze begrippen ons therapeutisch denken en handelen?

In het psychoanalytische woordenboek (H. Stroeken, 2008) lezen we dat weerstand niet toevallig een term is uit de wereld van de krijgskunde. Dit thema komt tot uitdrukking in het werk van de jonge Freud met talrijke metaforen als “verzet dat moet worden gebroken”, en termen als “bezetting” en “front vormen tegen de vijand”. Het wordt de therapeut ook niet altijd gemakkelijk gemaakt en de vormen waarin weerstand optreedt zijn divers. Soms lijken patiënten zich te verzetten tegen de behandeling. Soms treedt een hardnekkige impasse op. En wat als een verbetering in het klachtenpatroon eigenlijk geen vooruitgang, maar juist een stagnatie of een herhaling betekent?

Het psychoanalytisch denken over weerstand is doorheen de jaren geëvolueerd. Meer aandacht gaat uit naar het begrijpen van de functionaliteit van de weerstand en de angst die eraan ten grondslag kan liggen. Laten we onszelf de vraag stellen of we weerstand moeten bestrijden dan wel omarmen?

Wat brengt dit symposium u?

Met dit symposium willen we het begrip therapieresistentie ter discussie stellen. Sprekers uit diverse psychodynamische behandelmethodieken nemen u mee in hun denken hierover.

Hoe herkennen we weerstand? En hoe gaan we als therapeuten om met “weerstand” tegen de verandering, tegen de therapie of tegen ons als therapeuten? We zijn overtuigd dat het psychoanalytisch referentiekader een rijk gedachtegoed biedt voor ons psychotherapeutisch handelen. Op deze dag willen we u als professional inspireren en meenemen in de (her)waardering van het psychodynamisch gedachtegoed, in haar eigenheid en hoe deze waardevol is voor de behandeling van mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt een variatie geboden aan lezingen die uw gedachtegoed zullen prikkelen. Maar ook workshops die u laten zien hoe dit toe te passen is voor u, binnen uw eigen instelling. Bijvoorbeeld aan de hand van specifieke psychodynamische behandelmethodes.

Meer informatie en inschrijven

Meer informatie en mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.