Cluster C PS

Misschien heb je al langer last van depressies, angsten, perfectionisme, of eetproblemen zonder dat behandeling je heeft geholpen. Of misschien ga je telkens je grenzen voorbij en ben je al jaren helemaal uitgeput?

Dat is ook het verhaal van de mensen die deze pagina hebben gemaakt. Zij kwamen erachter dat hun klachten niet alleen te maken hadden met depressies of andere problemen. De symptomen hiervan kunnen misleidend zijn omdat ze zich zo alledaags manifesteren. Daardoor kunnen de klachten die men ervaart gemakkelijk afgedaan worden als ‘normale klachten’. Bijvoorbeeld: je bent bang om naar een feestje te gaan, omdat je denkt dat niemand je interessant zal vinden. Maar wie is er nooit eens onzeker over wat anderen van hem denken? Of je verzuimt op je werk, omdat je bang bent door de mand te vallen. Heel veel mensen hebben wel eens die vrees. De meeste mensen kunnen zich daar echter over heen zetten, bijvoorbeeld omdat ze positieve ervaringen opdoen die het tegendeel bewijzen, waardoor ze hun beeld van zichzelf en de wereld kunnen bijstellen. Bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis is dat meestal niet voldoende en zijn deze angsten en overtuigingen zeer hardnekkig en invaliderend.

Er is weinig aandacht voor deze problemen en ook is er weinig over te vinden op internet. Vaak worden deze problemen niet als zodanig onderkend, maar worden mensen behandeld voor bijkomende problemen als depressie of angst. Onze missie is om de bekendheid rondom Cluster C persoonlijkheidsstoornissen te vergroten zodat mensen oog krijgen voor deze problemen en er gericht behandeling voor gaan zoeken. We hebben ook een eigen Facebookpagina

Wat is een Cluster C Persoonlijkheidsstoornis?

Cluster C persoonlijkheidsstoornissen worden gekenmerkt door angst, remming en controle. Deze mensen vinden vaak snel (nieuwe) situaties en contacten spannend en maken zich snel zorgen. Ze gaan daar vaak mee om door te zoeken naar controle, over zichzelf en over deze situaties en personen. Bijvoorbeeld: ze zorgen ervoor dat anderen hen niet ‘echt’ zien en kennen of ze vermijden situaties waarin ze bang zijn te falen. Of ze proberen alles zo perfect mogelijk te doen, waardoor ze nooit op een fout kunnen worden betrapt. Vaak voelen deze mensen zich kwetsbaar en onzeker en proberen ze dat te verbergen naar anderen. Ze zijn vaak wat voorzichtig en afstandelijker in contacten met anderen, terwijl ze tegelijk wel verlangen naar verbondenheid met anderen. Soms voelen ze zich zo onzeker dat ze zich erg afhankelijk maken van een ander.

Er zijn drie verschillende typen te onderscheiden:

  • De vermijdende persoonlijkheidsstoornis
  • De dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
  • De afhankelijke persoonlijkheidsstoornis

Lees hier meer

Naastbetrokkenen

Wat kun je doen als het om je partner, broer, zus vader of moeder gaat?

Als iemand in je familie of omgeving een persoonlijkheidsprobleem heeft, dan heeft dit vaak ook gevolgen voor jou. Niet alleen omdat zo iemand bijvoorbeeld somber of angstig kan zijn, maar ook omdat de problemen voelbaar kunnen zijn in je relatie met deze persoon. Bijvoorbeeld, omdat je partner zich vaak terugtrekt of omdat hij of zij het moeilijk vindt als er een conflict of irritatie ontstaat. Of omdat je merkt dat je broer of zus zich telkens aanpast en daaronder lijdt. Ook kan je partner zo perfectionistisch zijn, dat ook voor jou de lat hoog gelegd wordt. Soms kan het beroep dat op jou gedaan wordt, groot zijn. Wanneer je behoefte hebt aan informatie en handvatten hoe jij kan omgaan met de persoon met een cluster C persoonlijkheidsprobleem, lees dan hier de tips. 


Behandelmogelijkheden

Er wordt helaas niet veel onderzoek gedaan naar de behandeling van cluster C persoonlijkheidsstoornissen, maar de studies die er zijn, laten zien dat een cluster C ps goed te behandelen is.
Er zijn verschillende soorten behandelingen:

Behandeling kan zowel individueel als in de groep worden aangeboden. De duur van de behandeling kan variëren van 15-20 sessies tot drie jaar. De meest intensieve variant, de kortdurende klinische psychotherapie (12 weken opname), is het meest effectief, zelfs op lange termijn. Voor Cluster C lijkt een intensieve behandeling dus soms noodzakelijk om de beste effecten te bereiken. Een aanname is dat de weerstand bij mensen met Cluster C PS soms zo sterk is, dat verandering pas optreedt als ze voldoende ontregeld worden. Mogelijk biedt een opname daartoe meer mogelijkheden dan een ambulante behandeling.

Aanbod Nederland

Behandeling voor Cluster C PS wordt in verschillende GGz-instellingen in Nederland aangeboden:

Ervaringsverhalen

Lees hier de verhalen van een paar ervaringsdeskundigen:

Zelftest

Test hier of je kenmerken vertoont van een cluster C persoonlijkheidsstoornis. Let op: dit is géén diagnostisch onderzoek! 

 

Publicaties