DSM-5

In mei 2013 kwam het inmiddels vijfde deel van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders uit (DSM-5). Dit is een instrument om psychiatrische stoornissen te classificeren en diagnosticeren.  
Door minister Schippers is besloten dat zorgverleners vanaf 1 januari 2017 de DSM-5 als uitgangspunt moeten gebruiken. 


Verschillende secties DSM-5

De DSM-5 is opgebouwd uit drie secties: 

  • Sectie 1 van de DSM geeft algemene definities van psychopathologie en beschrijft de noodzaak van hulpvragen om de verschillende stoornissen te kunnen toepassen. 
  • Sectie 2 beschrijft de stoornissen, waarbij opvalt dat het assensysteem is losgelaten, er geen apart hoofdstuk meer is voor kinder- en jeugdpsychiatrische stoornissen en de angststoornissen meer verspreid zijn over de hoofdstukken. Er zijn wat stoornissen bijgekomen, maar ook weggevallen.
  • Sectie 3 beschrijft een aantal alternatieve modellen, o.a. voor persoonlijkheidsstoornissen en bevat een aantal vragenlijsten.

Classificatie van persoonlijkheidsstoornissen

In DSM-5 zijn twee modellen opgenomen voor de classificatie van persoonlijkheidsstoornissen. Het ‘officiële’ model dat terug te vinden is in Sectie II – Diagnostische criteria en Codes –, verschilt nauwelijks van dat uit DSM-IV. Daarnaast werd in Sectie III ook een Alternatief Model voor Persoonlijkheidsstoornissen opgenomen. Dit revolutionaire model zal een belangrijke onderzoeksagenda vormen voor de komende jaren. Een belangrijke vernieuwing is de ‘Schaal voor Niveau van Persoonlijkheidsfunctioneren’. Deze schaal biedt de mogelijkheid om de ernst van persoonlijkheidsproblemen vast te stellen. Het KenniscentrumPS heeft een instrument ontwikkeld – STiP-5.1 – waarmee deze dimensie kan worden vastgesteld. 

Publicaties

Meer literatuur

  • Hopwood ea. (2011). Personality assessment in DSM-5: empirical support for rating severity, style and traits. Journal of Personality Disorders, 25,3, 305-320.
  • Krueger ea. (2012). Initial construction of a maladaptive personality trait model and inventory for DSM-5. Psychological Medicine, 42, 1879-1890.
  • Anderson JL, Sellborn M, Sansone RA, & Songer DA (2016). Comparing External Correlates of DSM-5 Section II and Section III Dimensional Trait Operationalizations of Borderline Personality Disorder. Journal of Personality Disorders, 30, 193-210.
  • Bach B, & Sellborn, M (2016). Continuity between DSM-5 Categorical Criteria and Traits Criteria for Borderline Personality Disorder. The Canadian Journal of Psychiatry.
  • Morey LC, Benson KT, & Skodol AE (2016). Relating DSM-5 section III personality traits to section II personality disorder diagnoses. Psychological Medicine, 46, 647-655.
  • Hutsebaut, J., Feenstra, D.J., & Kamphuis, J.H. (2015). Development and preliminary psychometric evaluation of a brief self-report questionnaire for the assessment of the DSM-5 Level of Personality Functioning Scale: the LPFS Brief Form (LPFS-BF). Personality Disorders: Theory, Research and Treatment.