Innovatie

De rubriek Innovatie omvat alle projecten (Podia) die wij uitvoeren in samenwerking met onze leden. 

 • Podium Naastbetrokkenen

  *DIT PODIUM IS NIET MEER ACTIEF*

  Steeds meer instellingen hebben familieraden, familievertrouwenspersonen, psycho-educatie en praatgroepen voor naasten. Nog niet overal wordt het vanzelfsprekend gevonden om de familie te betrekken bij het proces, de behandeling kan echter veel effectiever zijn als de mensen om de cliënt heen worden betrokken. 

 • Podium E-health bij ps

  Digitale zorg is in opkomst. Voor de behandeling van problemen op verschillende gebieden wordt veelvuldig gebruik gemaakt van e-health toepassingen. Het kan een goed instrument zijn in de behandeling: het aantal face-to-face contacten kan verminderd worden, wat praktische en economische voordelen heeft. Voor persoonlijkheidsstoornissen gaat men vaak uit van een blended care model: een mix van online en face-to-face interventies.

 • Podium Antisociaal gedrag

  Antisociaal gedrag wordt vaak gezien als ongewenst en afwijkend. Het is een van de kenmerken van een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Ook stemmingswisselingen, instabiele relaties en impulsief gedrag behoren tot de kenmerken. Het hulpverleningsaanbod voor cliënten die kampen met deze stoornis voldoet niet.

   

 • Podium Cluster C Persoonlijkheidsstoornis

  Persoonlijkheidsstoornissen uit het cluster C worden vaak onderbehandeld. Er bestaan (vrijwel) geen RCT’s of behandelprogramma’s die specifiek gericht zijn op Cluster C. In onderzoeken en artikelen gaat het voornamelijk over cluster B stoornissen. Mensen uit het cluster C blijven waarschijnlijk langdurig in stemmings- en angstprogramma’s, de stoornis wordt daarom vaak niet herkend als persoonlijkheidsstoornis.  

 • Podium EPA-PS

  *DIT PODIUM IS NIET MEER ACTIEF*

  EPA staat voor Ernstige Psychiatrische Aandoeningen. Binnen dit project gaat het om mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis, die niet in aanmerking komen voor een van de bestaande behandelingen en vaak geen of een onjuiste behandeling krijgen. 

 • Podium STiP-5

  Het ‘Semi-gestructureerde Interview voor Persoonlijkheidsfunctioneren DSM-5’ (STiP-5) is een nieuw instrument om de ernst van persoonlijkheidsproblematiek in kaart te brengen.

 • Werk en PS

  Het einddoel van elke (GGZ)behandeling is dat patiënten weer zoveel mogelijk kunnen meedoen aan het maatschappelijke verkeer. Naast een helpend en veilig sociaal netwerk is zinvolle, betekenisgevende arbeid of dagbesteding essentieel. Hieraan vooraf gaan passende opleidingen. We vatten onder het thema het gehele palet: van opleidingen, dagbesteding, vrijwilligerswerk tot betaald werk. Het zijn belangrijke hulpbronnen wat betreft participatie (erbij horen) en identiteitsvorming. Het vergroot de veerkracht en het herstel. Wanneer levert belasting (werk) averechtse effecten op?