Nieuws van 08/2015

  • 19 augustus

    Bij de deeltijdbehandeling van MBT wordt de app gebruikt voor cliënten die onvoldoende vermogen bezitten om hun emoties te controleren. 
    De cliënt heeft met deze app altijd zijn/haar signaleringsplan bij zich en er kunnen push-berichten worden ingeschakeld, waarbij de app vraagt in welke fase hij/zij zich op dat moment bevindt. De cliënt kan meteen actie ondernemen om de eventuele spanning te verlagen. Dit draagt bij aan de bewustwording van de emotionele toestand en zo kan een crisis worden voorkomen.