Nieuws van 12/2015

 • 28 december

   

  Net als bij musici gaat het in het vak niet alleen om de techniek, maar vooral om de muzikaliteit, om het contact maken en "raken" van de ander.'
  Op persoonlijke wijze geven bekende en gelouterde psychiaters en psychologen een kijkje achter de doorgaans gesloten spreekkamerdeur.

 • 14 december

  Expertpanel Persoonlijkheid & Ouderen heeft de GRB getoetst voor de behandeling van ouderen met een persoonlijkheidsstoornis. 
  Zij geven aan dat deze methode geschikt is voor deze doelgroep. De handleiding voor professionals is hierop aangepast met relevante uitbreidingen en voorbeelden. 

   

 • 7 december

  Momenteel is de wetenschappelijk literatuur over psychopathie en de antisociale-persoonlijkheidsstoornis uitgebreid en divers. Opvallend is evenwel dat in het Nederlandse taalgebied een handboek over deze twee fenomenen ontbrak, zodat het lastig was voor professionals om een overzicht te krijgen van dit veld. Temeer lastig, omdat in veel gangbare opleidingen tot gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog en psychiater amper aandacht wordt besteed aan deze twee fenomenen.

 • 7 december

  PsyXpert is een onafhankelijk, ongesponsord kenniscentrum over psychotherapie. PsyXpert is bestemd voor klinisch (neuro-)psychologen, psychiaters en psychotherapeuten, alsmede voor GZ-psychologen en andere GZ-professionals die zich bezighouden met psychotherapie.