Nieuws van 01/2020

  • 7 januari

    Het Praktijkboek is bedoeld voor professionals in de zorg en reikt tools aan die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en best practices om zowel cliënten met antisociaal gedrag, alsook hun familie en naasten te helpen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten de auteurs zien hoe de behandelaar kan omgaan met specifieke behandelsituaties en hulpvragen als agressie, middelengebruik en suïcidaliteit. Daarnaast worden methodes beschreven om cliënten te helpen het antisociale gedrag te veranderen of er beter mee om te gaan.