Nieuws van 04/2021

  • 30 april
    • Voor het verzamelen van de inhoudelijke commentaren en opmerkingen is een periode van 6 weken uitgetrokken. Wij verzoeken u daarom vriendelijk uw opmerkingen op de conceptrichtlijn uiterlijk vrijdag 4 juni 2021 per e-mail te retourneren.
  • 21 april

    MIND heeft een toolkit ontwikkeld, met hierin de meest recente inzichten uit de wetenschap, professionele praktijk en de ervaringskennis van cliënten en naasten. De toolkit omvat een overzichtskaart, een samenvattingskaart van de Zorgstandaard Persoonlijkheidsstoornissen en Keuzekaarten voor Persoonlijkheidsstoornissen. 

    De cluster C Triade van het Kenniscentrum heeft hier ook een grote bijdrage aan geleverd.