Nieuws van 01/2022

  • 17 januari

    Dialectische Gedragstherapie (DGT) is ontstaan als een adaptatie van de (cognitieve) gedragstherapie voor cli├źnten met ernstige su├»cidaliteit en zelfbeschadiging. DGT ontwikkelde zich tot de meest toegepaste en onderzochte behandelvorm voor mensen met een Borderline-persoonlijkheidsstoornissen. De laatste jaren werden kortere varianten ontwikkeld van DGT en werd DGT ook toegepast in specifieke aanpassingen voor mensen met een ernstige traumageschiedenis. In dit webinar wordt DGT gesitueerd en wordt een update gegeven van de wetenschappelijke stand van zaken.