Dr. Suzanne Hayen als bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen

Dr. Suzanne Haeyen is op 29 oktober bij de HAN geïnstalleerd als bijzonder lector Vaktherapie bij Persoonlijkheidsstoornissen.

Het bijzonder lectoraat is een gezamenlijk initiatief van de HAN, GGNet/Scelta en Zuyd Hogeschool/KenVaK. Het doel is de goede zorg voor patiënten, het adequaat opleiden van vaktherapeuten en het versterken van de praktijk.

De intreerede is gepubliceerd onder de titel:

De krachtige ervaring. Emotie- en zelfbeeldregulatie bij persoonlijkheidsstoornissen via vaktherapie. Lectorale rede, Academie Gezondheid en Vitaliteit, HAN, 29 oktober 2020

De pdf van de intreerede en het bijbehorende filmpje met aansprekende voorbeelden van patiëntervaringen en werking van vaktherapie staan online op: