De essentie van psychotherapie

De psychiatrie kan niet zonder de psychotherapie. Juist bij complexe problemen, zoals die in de psychiatrie veel voorkomen, zijn psychotherapeutische vaardigheden essentieel. Behandelprotocollen en referentiekaders zijn belangrijk, maar de weerbarstige klinische praktijk vraagt geregeld dat wij terugvallen op algemeen toepasbare psychotherapeutische principes. Wat vereist dat aan kennis en basisvaardigheden? Hierover gaat 'De essentie van psychotherapie'. 
Wat zijn de essentiële elementen van psychotherapie? Een centrale rol spelen de therapeutische relatie en de persoon van de patiënt en de persoon van de therapeut. Ook het betrekken van belangrijke anderen bij de behandeling helpt patiënten om veranderingen in hun leven aan te brengen.
Het therapeutische proces ontwikkelt zich binnen een heel bijzondere relatie. Van een behandelaar wordt verwacht dat hij de verschillende aspecten van die relatie ten volle kan benutten ten dienste van het ultieme behandeldoel. Hoe kom je tot een uitputtende diagnose? Hoe motiveer je een patiënt? Hoe help je patiënten naar zichzelf te kijken van buitenaf en naar de ander van binnenuit? Hoe hanteer je overdrachts- en tegenoverdrachtsfenomenen? Hoe ga je met weerstand om? Hoe buig je disfunctionele afweer om in meer adaptief gedrag en gevoel? Welke interventies kun je inzetten? Hoe herstel je relatiebreuken? En hoe gebruik je je psychotherapeutische vaardigheden bij farmacotherapie? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven.

Dit boek is geschreven door twee psychiaters met een grote affiniteit voor psychotherapie. Zij bieden jonge collega's een handreiking met dit overzicht van de basiskennis en vaardigheden die een psychiater moet bezitten, wil hij zijn vak in de meest uiteenlopende behandelsettingen kunnen uitoefenen. Ook voor gz-psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en klinisch psychologen is dit boek een rijke bron om uit te putten.