Nieuw boek: samen beslissen in de zorg

Beter samenwerken, ook als dat lastig lijkt. Een nieuw boek door Erwin van Meekeren. 

De behandeling van mensen met persoonlijkheidstoornissen gebeurt in principe in de GGZ door specifiek opgeleide professionals en bestaat meestal uit intensieve (psycho)therapie (GRB; de bekende EB methodieken). Maar deze mensen komen ook elders voor zorg zoals bij POH, huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts, wijk en factteams. Die hebben echter weinig tijd of zijn niet altijd ‘uitgerust’ met de juiste kennis en vaardigheden. Dat levert dan regelmatig stressreacties op met risico op terugval en crisis. Dat ondermijnt de reguliere behandeling, maar ook het zelfvertrouwen en herstel.

Samen beslissen

Shared decision making is in de zorg het adagium. Maar er zijn patiënten – gekenmerkt door interpersoonlijke kwetsbaarheid - met wie de samenwerking niet zo soepel verloopt of moeilijk tot stand komt. Zij roepen discussie en emoties op, zorgen ervoor dat het spreekuur uitloopt, en er worden onvoldoende resultaten behaald.

Beter samenwerken

In dit boek wordt op korte en krachtige wijze essentiële en actuele achtergrondkennis beschreven die nodig is om deze mensen te begrijpen en beter met hen samen te werken.  Dit wordt gevolgd door talrijke - soms ogenschijnlijk eenvoudige – praktische tips. De focus ligt op volwassenen met uitgesproken persoonlijkheidskenmerken, waarbij specifieke aandacht uit gaat naar borderlinepathologie.
Dit boek richt zich op professionals in somatische en geestelijke gezondheidszorg, waaronder artsen (huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist), psychologen, praktijkondersteuners en wijkteams. 

Meer informatie

Voor meer informatie over dit boek en om het te bestellen, kijk dan op de website van de uitgeverij.