Nieuwe privacy wet

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese wet op het gebied van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. 
Deze wet is bedoeld om de privacy van Europese burgers beter te beschermen. Burgers krijgen in feite het recht om zelf te bepalen wie welke gegevens van ze mogen hebben en waar deze vervolgens voor gebruikt mogen worden. 

De wet gaat 25 mei 2018 in en schending kan gepaard gaan met hoge boetes.

Het is belangrijk om te weten dat de AVG van toepassing is op alle gegevens die mogelijk tot een individuele persoon herleid kunnen worden. Denk bv. aan een naam, IP-adres en telefoonnummer.

Straks mag u niet zomaar meer allerlei persoonsgegevens verzamelen en verwerken. U bent verplicht om per gebruiksdoel expliciet om toestemming te vragen aan de desbetreffende persoon. U mag deze data vervolgens alleen voor het omschreven doel gebruiken en dat moet u dan ook duidelijk en begrijpelijk omschrijven.

Iemand kan zijn toestemming ook weer intrekken of kan om inzage vragen.

In specifieke situaties kan zelfs geëist worden dat u iemands gegevens volledig verwijdert, het zogenaamde ‘recht om vergeten te worden’.

De AVG  geldt voor de hele Europese Unie (EU) en vervangt in Nederland de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze nieuwe wet versterkt en breidt privacyrechten van mensen uit én zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties die persoonsgegevens verwerken. De nadruk ligt - meer dan nu-  op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Meer informatie

Meer informatie over deze nieuwe wetgeving kunt u vinden op: