Onderzoek cluster C PS

Begin dit jaar is door de Universiteit van Amsterdam i.s.m. GGz Oost-Brabant een (kwalitatief) onderzoek gestart naar de (kosten)effectiviteit van groepsschematherapie en individuele ST t.o.v. de gebruikelijke behandeling bij mensen met een cluster C PS. 
De Triade cluster C is vanaf de start betrokken geweest en ook in het vervolg zal de cluster C groep een actieve bijdrage leveren in de uitvoering hiervan. 

De leden van de werkgroep kijken o.a. naar wat er bijdraagt aan klinisch, persoonlijk en maatschappelijk herstel.