Onderzoek kosteneffectiviteit behandeling cluster C PS bij GGz OB

GGZ Oost Brabant heeft onlangs een subsidie van ZonMw gekregen, voor onderzoek naar kosteneffectiviteit van de behandeling van cluster C Persoonlijkheidsstoornissen. 

 

Studie effectiviteit behandeling cluster C PS

Cluster-C persoonlijkheidsstoornissen (Cl-C PS) vormen een grote groep GGZ cliënten (20%). Er is echter erg weinig onderzoek gedaan naar Cl-C behandelingen. Wel weten we dat individuele schematherapie (ST) kosteneffectief is. Omdat groepsbehandeling efficiënter lijkt, wordt er veel groeps-ST (GST) gegeven. Of dit werkelijk goedkoper en minstens zo effectief is, is onbekend. We weten ook niet of GST geschikt is voor alle cliënten. Wellicht dat introverte cliënten, of cliënten met veel traumatische ervaringen, meer baat hebben bij individuele ST. In deze studie wordt daarom bij 378 cliënten met Cl-C PS de effectiviteit en de kosten van GST vergeleken met die van individuele ST en gebruikelijke behandeling. Ook wordt onderzocht welke cliënten meer baat hebben bij welke behandeling. In een kwalitatieve studie worden ervaringen van cliënten bevraagd om na te gaan wat hen geholpen te herstellen en een waardevol leven te leiden. Ervaringsdeskundigen zijn betrokken als lid van de study board.

Deze studie sluit aan bij behoeften van cliënten aan meer dan symptoomverbetering, zoals versterking van eigen regie en herstel van sociaal maatschappelijk functioneren om zo een bevredigend leven te leiden. Onderzoek heeft aangetoond dat Individuele schematherapie (ST) herstel op verschillende vlakken bevordert. Groeps-ST (GST) zou extra herstel kunnen bewerkstelligen door de aanvullende ervaringen die een groep biedt. GST kan een goed en kosteneffectief alternatief zijn omdat tegen dezelfde kosten tweemaal zoveel mensen behandeld kunnen worden. Effectieve therapie kan zo beter beschikbaar worden. Het kan echter zijn dat sommige cliënten meer baat hebben bij individuele ST. Deze studie onderzoekt dan ook welke cliëntkenmerken dit voorspellen. Ervaringsdeskundigen gaven input voor de studie en zijn lid van de study board. Deelnemers worden bevraagd over hun ervaringen met de therapie, met aandacht voor wat hen hielp te herstellen, zodat behandelingen verder verbeterd kunnen worden.