Promotie Trees Juurlink

Op dinsdag 26 januari 2021 zal Trees om 11.45 ten overstaan van de promotiecommissie van de Faculteit der Geneeskunde haar proefschrift ‘Occupational functioning in personality disorders: a qualitative, quantitative, and semi-experimental approach’ verdedigen. Deze promotie is online te volgen (link volgt).

Werk functioneren bij mensen met een ps

Veel onderzoek laat zien dat er een relatie bestaat tussen het hebben van een persoonlijkheidsstoornis en vaker uitvallen op het werk, werkeloosheid of het krijgen van een uitkering. Toch is er weinig onderzoek dat zich richt op het verbeteren van de (beroeps)praktijk of dienstverlening aan mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Trees Juurlink deed onderzoek naar werk functioneren bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis en in het bijzonder mensen met (symptomen van) een borderline persoonlijkheidsstoornis. Dit onderzoek draagt bij aan de praktijk door de relatie tussen persoonlijkheidsstoornissen en werk functioneren verder uit te diepen.

Zo werd aangetoond dat zowel patiënten als mensen met symptomen van een borderline persoonlijkheidsstoornis vaker uitvallen of verminderd functioneren op het werk en dat dit deels wordt verklaard door verminderde werk omstandigheden. Daarnaast werd inzichtelijk dat GGZ behandelaren en verzekeringsartsen vooroordelen hebben over het arbeidsvermogen van mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis. En dat er nog meer en beter kan worden samengewerkt tussen GGZ en re-integratie diensten om behandeling en re-integratie traject beter op elkaar aan te laten sluiten. Bij jongeren in behandeling voor een borderline persoonlijkheidsstoornis bleek dat - ondanks vroegtijdige behandeling - participatie in werk en scholing niet verbeterde. Deze onderzoeken maken inzichtelijk dat er een kloof bestaat tussen herstel in klinisch en werk functioneren, terwijl deze onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken te zijn.

Daarnaast werd aan de hand van bestaande data gekeken of het effect van Individuele Plaatsing en Steun (IPS) - een methode die mensen met psychiatrische aandoeningen ondersteund in het vinden en behouden van een regulier betaalde baan - anders is bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis t.o.v. mensen met een andere psychiatrische aandoening. Hier werd geen bewijs voor gevonden, wat suggereert dat IPS effectief kan zijn bij mensen met een persoonlijkheidsstoornis.