Promotieonderzoek Suzanne Haeyen

Beeldende therapie effectief bij persoonlijkheidsproblematiek

Suzanne Haeyen (beeldend therapeut bij GGNet Scelta en hoofddocent bij de opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) promoveerde op 14 maart jl. bij de Radboud Universiteit te Nijmegen op:

‘Effecten van beeldende therapie bij mensen met persoonlijkheidsstoornissen cluster B/C’. Op basis van gerandomiseerd onderzoek (RCT) toont zij voor het eerst wetenschappelijk aan dat beeldende therapie werkt bij cliënten met emotioneel-impulsieve, angstig-vreesachtige persoonlijkheidsstoornissen. De onderzochte interventie is relatief kortdurend (10 weken) en leidt tot vermindering van symptomen.

Reductie problematiek en versterking welbevinden

Een variatie aan onderzoeksmethoden, waaronder een RCT met een controlegroep, toont aan dat het voor cliënten gaat om de volgende gunstige effecten van beeldende therapie: 

  • Vermindering van algemeen psychisch disfunctioneren en specifieke symptomen van persoonlijkheidsstoornissen - impulsiviteit, onthechtheid, kwetsbaarheid en (zelf)bestraffend gedrag.
  • Bevordering van positieve emoties en gedragingen - aangename gevoelens, spontaniteit en zelfregulatie- en versterking van welbevinden.
  • Makkelijker accepteren van onaangename innerlijke gedachten, gevoelens en fysieke sensaties.

Voor het hele proefschrift: Effects of art therapy: The case of Personality Disorders Cluster B/C