Studie naar Cluster C door Universiteit van Amsterdam

Qualitative and Effectivieness Study to Select optimal Treatment for Cluster-C personality disorders.

Tot op heden is er te weinig onderzoek gedaan naar behandelingen voor Cluster C problematiek. Daar willen onderzoekers van de QUEST-CLC studie (Universiteit van Amsterdam) graag verandering in brengen door de effectiviteit en de kosten-effectiviteit van drie behandelingen te vergelijken. Ook wordt onderzocht welke kenmerken van deelnemers voorspellen of een bepaalde therapie effectiever is. Daarmee kan in de toekomst beter worden bepaald welke therapie voor wie het beste geschikt is. Cliënt en behandelaar kunnen deze informatie dan gebruiken om samen te bepalen welke therapie gestart zal worden.

Vanaf begin 2021 is het QUEST-CLC onderzoek voortvarend van start gegaan. Om iedereen te informeren over de voortgang en de inhoud van de studie is er een website; kijk daar vooral eens rond: https://www.quest-clc.socsci.uva.nl

Heeft u interesse om deel te nemen aan de studie óf bent u werkzaam als therapeut en heeft u cliënten die mogelijk zouden willen participeren? Neem in dat geval contact op via de website van QUEST-CLC.