Webinar DGT en ASP vanuit DGT Vlaanderen

Op 17 februari vindt van 20.00 - 21.15 uur een webinar plaats over DGT en ASP met Wies van den Bosch. 

Aanpak van (zelf)destructief gedrag

Sinds 2012 bestaat het Podium Antisociaal gedrag binnen het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen in Utrecht. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan, wat heeft geresulteerd in nationale en internationale artikelen over de randvoorwaarden voor de hulpverlening aan deze doelgroep, en is er een praktijkboek geschreven over antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek. Maar het stigma is er nog steeds. Daarom willen we meer draagvlak krijgen bij instellingen om mensen van binnenuit dit stigma te laten bewerken, zodat cliënten met antisociale problematiek zich wel geaccepteerd gaan voelen in de GGZ.

Tijdens deze Webinar zal Wies Van den Bosch, degene die DGT in de lage landen geïntroduceerd heeft en die als medevoorzitter van het podium aan het Kenniscentrum verbonden is, stilstaan bij antisociaal gedrag en persoonlijkheidsproblematiek. Zij zal proberen het stigma te weerleggen, handvatten voor de praktijk toelichten en je de mogelijkheid geven een prangende vraag te stellen.

Deelname via de link- gratis voor leden DGT- Vlaanderen, niet leden €20.

Accreditatie voor artsen is aangevraagd.