WegWijs krijgt een vervolg

Het succesvolle project WegWijs krijgt in 2018 een vervolg.

In 2016 hebben de Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging het initiatief genomen om 17 websites van aanbieders van gespecialiseerde zorg bij depressie, angst, eetproblemen en persoonlijkheidsproblematiek te beoordelen. Elke afdeling die heeft meegedaan aan dit project heeft een adviesrapport ontvangen met verbeterpunten dat mondeling is toegelicht. Naast 17 adviesrapporten is er een rapport kwaliteit van websites  en een handreiking met daarin de belangrijkste adviezen over hoe zorgaanbieders in de geestelijke gezondheidszorg hun websites beter kunnen inrichten.

Wegwijs 2.0

In WegWijs 2.0 willen we de resultaten uit eerdere traject aanscherpen en verder uitrollen. Dat doen we door de resultaten bij de eerder deelnemende centra op te halen, de aanpak verder te verbreden, de handreiking aan te scherpen, en tot slot de aanpak verder uit te rollen. 

Looptijd 

Project WegWijs 2.0 loopt van februari tot en met december 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stichting Zelfbeschadiging.