Antisocial personality disorder: a mentalizing framework

MBT antisociaal persoonlijkheidsstoornis
Bateman, A, Bolton, R, Fonagy, P
2013

Dit artikel gaat over het toepassen van MBT voor mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASPS). Mentaliseren is vaak lastig voor mensen met asps, voornamelijk in termen van empathisch begrip naar anderen.