De Antisociale Persoonlijkheidsstoornis en behandeling

LMC van den Bosch, MJN Rijckmans, S Decoene, A Kaasenbrood, N van Bunningen, T Huygen
2018

De ontwikkeling van een praktijkgericht framework voor de AS II stoornis

Informatie over empirisch gevalideerde behandelmethoden voor mensen met een antisociale persoonlijkheidsstoornis (ASP) ontbreekt. Een oorzaak zou gevonden kunnen worden in het gegeven dat mensen met ASP vaak van GGZ zorg en onderzoek uitgesloten worden. Een literatuurstudie naar (onderzoek over) evidence-based behandelingen voor ASP is gedaan, aangevuld met een internationaal Delphi-onderzoek onder 61 experts op wetenschappelijk, organisatorisch en behandelgebied. Op basis daarvan is een framework ontwikkeld, gebaseerd op de state of the art- praktijk gebaseerde behandelmethoden, dat richtlijnen geeft om behandeling van ASP mogelijk te maken en meer systematisch onderzoek te kunnen doen. Noodzakelijke ingrediënten voor behandeling en benodigde expertise van behandelaars en teams worden weergegeven, naast voorwaarden ten aanzien van het organiseren van de zorg. Alhoewel empirisch bewijs voor de effectiviteit van psychotherapie bij ASP ontbreekt, luidt de conclusie dat er voldoende basis is voor het ontwikkelen van een samenhangend aanbod waar onderzoek aan gekoppeld kan worden.