Bejegening van patiënten met een persoonlijkheidsstoornis: 10 tips

Kaasenbrood, A, Hutsebaut, J, Kaasenbrood, F
2017

Dit artikel gaat over het omgaan met patiënten met een persoonlijkheidsstoornis in de algemene medische praktijk. De auteurs geven 10 tips, verdeeld over 3 domeinen (de organisatie van zorg, de attitude van de arts en de kwaliteit van de therapeutische relatie).