Tijdig herkennen en behandelen van borderlineproblematiek bij jongeren met MBT-early

J Hutsebaut, D Feenstra, E Keur, B Schäfer, D Bales
2017

In dit artikel wordt een vroege-interventieprogramma voor BPS beschreven, gebaseerd op de principes van Mentalization-Based Treatment: MBT-early.