Specialismegroep ROM

De Specialismegroep ROM Persoonlijkheidsstoornissen werd in 2014 door het KenniscentrumPS opgericht op verzoek van Stichting Benchmark GGz (SBGGz) en GGZ Nederland. De Specialismegroep bestaat uit een groot aantal experts in het veld van persoonlijkheidsstoornissen. Ze adviseert over het gebruik van ROM in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. 


Wat is deze Specialismegroep ROM? 

De Specialismegroep heeft een dubbele adviserende functie. Ten eerste adviseert de Specialismegroep aan Stichting Benchmark GGZ over het toevoegen van een extra meetdomein en meetinstrument en over het identificeren van relevante case mix variabelen voor het benchmarken van behandeluitkomsten voor persoonlijkheidsstoornissen. Ten tweede adviseert de Specialismegroep het Netwerk kwaliteitsontwikkeling met betrekking tot de toepassing van ROM binnen de nieuwe zorgstandaarden voor persoonlijkheidsstoornissen.

 

Waarom is er een Specialismegroep ROM?

De Specialismegroep is nodig om tot goede adviezen te komen voor SBGGZ en om de kennis over gebruik van ROM te bundelen en te vertalen naar het veld. 

Verschil met huidige beoordeling van behandeling

Op dit moment worden behandelingen onderling vergeleken op basis van symptoomverbetering. Verschillen tussen behandelingen worden dus 'gereduceerd' tot verschillen in symptoomreductie. Hier worden behandelingen op beoordeeld. Het kan echter heel goed zijn dat het veranderen van hardnekkige patronen in persoonlijkheidsfunctioneren veel tijd vraagt en soms zelfs gepaard gaat met een (tijdelijke) verergering van symptomen. 
Naar deze processen moet ook gekeken worden en meegenomen in de benchmark om zo de goede conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van de behandeling. 

Wat doet de Specialismegroep ROM?

De Specialismegroep bestaat uit een kleine kerngroep en een grote klankbordgroep. De eerste komt ongeveer tweemaandelijks bijeen. Die laatste komt jaarlijks bij elkaar. Op de agenda staat onder meer:

  • Inventariseren van wetenschappelijke literatuur over ROM bij PS
  • Advies ontwerpen richting SBGGZ
  • Advies ontwerpen richting Netwerk kwaliteitsontwikkeling
  • Afstemming zoeken met naastgelegen zorgdomeinen

Publicaties

Contact

Literatuur

  • Schulte-van Maaren, YW et al (2013). Reference values for anxiety questionnaires: the Leiden Routine Outcome Monitoring Study. Journal of Affective Disorders, 50(3):1008-1018
  • Schulte-van Maaren YW et al (2012). Reference values for generic instruments used in routine outcome monitoring: the Leiden Routine Outcome Monitoring Study. BMC Psychiatry, 12, 203. 
  • Veerbeek, MA, Oude Voshaar, RV, Pot, AM (2014). Effectiveness and predictors of outcome in routine out-patient mental health care for older adults. International Psychogeriatry, 1-10.