‘VERS als behandeling voor emotieregulatieproblematiek: een blik in de toekomst’

Online
-
- -
Nederland
8 juni

Ochtendsymposium ‘VERS is behandeling”

De Werkgroep VERS Nederland nodigt je van harte uit om hieraan deel te nemen. Wat kun je verwachten tijdens dit symposium:

  • Keynote lezing door prof. dr. Karin Slotema, bijzonder hoogleraar persoonlijkheidsstoornissen (Erasmus Universiteit)
  • Verder komt aan bod: diverse nieuwe onderzoeken, de BASIS-VERS, pilot met de VERS-map voor ‘ouderen’, ervaringen van een deelnemer, en.. een live ervaringsgerichte oefening vanuit vaktherapie!
  • Met bijdragen vanuit o.a. de Erasmus Universiteit, Saxion Hogeschool, PsyQ, Tilburg University en vele anderen..
  • We kijken terug en blikken vooruit onder leiding van dagvoorzitter Horusta Freije (Dimence, PsyQ)

De werkgroep VERS Nederland bestaat uit:

Horusta Freije - Dimence en PsyQ
Jeannette Miedema - Lentis en PsyQ
Suzanne Oosterman-Knol - Dimence
Arjan Videler - Universiteit Tilburg en Ggz Breburg
Gonda de Bruyn - Ggz Breburg
Hanneke Katsis - Trimbos-instituut
Ankie Lempens - Trimbos-instituut

Aanmelden en meer info

Voor meer informatie en om aan te melden, kijk dan op de website van het Trimbos