Basistraining Schematherapie

BCN Utrecht
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Nederland
16 januari tot 6 maart

Benieuwd naar de theorie en basisprincipes van schematherapie? Dan is dit de juiste training voor u. Wij leren u de achtergronden van het model kennen, de begrippen die gehanteerd worden en de toepassing daarvan in de praktijk. Naast cursorisch onderwijs leggen wij grote nadruk op het opdoen van ervaring. Tevens komen de aspecten van (dag)klinische schematherapie aan bod evenals werken in een multidisciplinair team.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:
– Theorie van de schematherapie
– Diagnostiek en casusconceptualisatie
– Fasen in de therapie en randvoorwaarden
– Basisbehoeften en therapeutische houding
– Strategieën en veranderingstechnieken

De training vindt plaats op 16-17 januari en 5-6 maart 2020. De kosten bedragen €1095,- (incl. lunch en trainingsmateriaal).

Accreditatiepunten voor deze training:
- FGzPt: 26
- NVvP: 24
- VGCt: 25
- NIP: 37,5
- Verpleegkundig Specialisten Register: 25
- SRVB - Register Vaktherapie: 25
- Geaccrediteerd bij Register Schematherapie.

Meer informatie

Voor meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven kunt u kijken op de website van De Viersprong Academy