Basistraining SCID-5-S en SCID-5-P

Golden Tulip Breda
Keizerstraat 5
4811 HL Breda
Nederland
8 oktober

De SCID is een semigestructureerd klinisch interview wat als doel heeft de diagnosticus te helpen in het komen tot een DSM-5 classificatie. Deze bestaat uit twee delen, de SCID-5-S en de SCID-5-P. De SCID-5-S omvat het merendeel van de syndroomstoornissen opgenomen in de DSM-5. De SCID-5-P betreft de persoonlijkheidsstoornissen opgenomen in de DSM-5.

In deze training wordt uitgebreid stilgestaan bij hoe beide interviews afgenomen en gescoord dienen te worden alsook hoe tot classificatie over te gaan. De focus tijdens deze twee dagen ligt zowel op theorie als op het oefenen aan de hand van rollenspelen. Daarnaast proberen we steeds voldoende ruimte te bewaken voor het voeren van discussies bijvoorbeeld op het vlak van differentiaal diagnostiek. Een drie tot vier weken later voorzien we een terugblik moment in de vorm van een twee uur durende webinar waar deelnemers hun ervaring en vragen met eigen casuïstiek kunnen inbrengen.

De SCID-5-S staat centraal op eerste dag van de training en de SCID-5-P komt op tweede dag aan bod. U kunt zich voor beide dagen inschrijven maar ook voor één van de dagen. Het Webinar volgt een paar weken later en is een vast onderdeel van deze training en u schrijft zich automatisch hiervoor in.

De trainingsdata zijn 8, 15 oktober en 26 november 2021. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze training, het programma, de kosten en om in te schrijven, kijk dan op de website van de Viersprong Academy.