Inspiratiebijeenkomst 'Blik op Buiten'

online
-
- -
Nederland
10 juni

“Heel wat behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen slagen erin om mensen te helpen met hun klachten en symptomen. Dat geldt helaas maar matig voor het functioneren in het dagelijkse leven. Vaak zijn mensen al veel langer (deels) uitgevallen uit werk en zijn sociale contacten verslechterd. Opnieuw (of misschien wel voor de eerste keer) een zinvol sociaal en professioneel leven opbouwen, vraagt om samenwerking van de cliënt, zijn of haar naasten, het behandelteam, de werkgever en allerlei maatschappelijke voorzieningen. Functioneel en maatschappelijk herstel zijn een belangrijke beschermende factor voor terugval.”

Hoe kunnen we dit verbeteren in de zorg voor persoonlijkheidsstoornissen? In deze inspiratiebijeenkomst gaan we eerst op zoek naar voorbeelden uit andere gebieden binnen de GGZ, waar het idee van herstel en het betrekken van de context daarbij al veel meer ingeburgerd is. Ook kijken we welke ideeën er zijn binnen ons eigen veld, hoe dit vertaald wordt in de nieuw te verschijnen richtlijnen en hoe ervaringsdeskundigen dit ervaren.

De bijeenkomst is online, via Zoom en duurt van 13.30 uur tot 17.00 uur.

Programma

13.30 - 13.35: Welkom
13.35 – 13.50: Jolanda Messing – ervaringsverhaal
13.50 – 14.05: Saskia Knapen – Epistemisch vertrouwen
14.05 – 14.30: Ton Verschoor en Martijn Kole - Enik Recovery College
14.30 – 14.40: Wrap-up

14.40 – 14.55: Pauze
15.00 – 15.15: Erwin van Meekeren – MDR, met accent op het thema ‘Werk’.
15.15 – 15.25: Wrap-up
15.25 – 15.40 : Geeske van der Weerd – BuurtZorgT; sGGz-zorg in eigen leefomgeving
15.40 – 15.50: Wrap-up

15.50 - 16.05: Pauze
16.10 - 16.25: Niels Mulder – Parnassia Groep
16.25 - 16.35: Wrap up
16.35 - 16.50: Discussie
16.50 - 17.00: Afronding

Wij nodigen u hier van harte voor uit! Deelname is gratis, gelieve wel even aan te melden bij Nina van Bunningen.