Podiumdag voorjaar

Trimbos-instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
Nederland
16 januari tot 17 januari

Op 16 januari organiseert het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen haar eerste podiumdag. We plannen op één dag verschillende podia in, met in het midden van de dag ook de jaarlijkse ledenvergadering. Met dit initiatief willen we geïnteresseerden de kans geven om aan te schuiven bij verschillende podia. Tegelijk kan dit de kruisbestuiving tussen de podia bevorderen. Hieronder vindt u het programma van podia die die dag zullen plaatsvinden. Ook al hebt u nog niet eerder deelgenomen aan een bijeenkomst van het betreffende podium, toch willen we u van harte uitnodigen om aan te sluiten. De bijeenkomsten zullen starten met een weergave van de stand van zaken en het verloop van het betreffende podium. Verder is elke medewerker van een lidinstelling van het Kenniscentrum ook van harte uitgenodigd op de jaarlijkse Ledenvergadering.

Om deze podiumdag in goede banen te leiden, willen we u vragen u aan te melden voor deze dag, daarbij te vermelden naar welke podia uw interesse vooral uitgaat en of u graag mee luncht. We willen u vragen dit het liefst zo snel mogelijk te doen, zodat wij zicht krijgen op de omvang van de dag. Iedereen is van harte uitgenodigd om de hele dag mee aan te schuiven, maar als u slechts een dagdeel kunt komen, bent u ook van harte welkom. Laat het ons dan even weten.

Programma (onder voorbehoud)

10:00 uur – 11:45 uur
Podium Klinische psychotherapie

12:00 uur – 13:30 uur
Ledenvergadering
Lunch

13:45 uur – 15:15 uur
Podium AMPD (Alternatieve Model voor Persoonlijkheidsstoornissen)
Podium Antisociaal gedrag
Podium Werk en Persoonlijkheidsstoornissen

15:30 uur – 17:00 uur
Podium Triade
Focusgroep Clinical Utility*

*De Viersprong is bezig met het opzetten van een RCT waarin de klinische bruikbaarheid van een assessment procedure voor persoonlijkheidsstoornissen volgens het Alternatieve Model (AMPD) wordt vergeleken met die van een assessment procedure volgens het klassieke model. Klinische bruikbaarheid wordt daarbij zowel bekeken vanuit het perspectief van de behandelaar als van de cliënt. Omdat er geen goede instrumenten bestaan om klinische bruikbaarheid te meten, willen we focusgroepen organiseren. Concreet zoeken we behandelaars die willen deelnemen aan een focusgroep van 2 uur, waarin ideeën gegenereerd kunnen worden over wat maakt dat een assessment product (vb. een intake- of diagnostisch verslag) klinisch bruikbaar is voor de behandelaar die er (vervolgens) mee verder gaat en een behandeltraject zal starten. Na afloop van de focusgroep zullen de resultaten verwerkt worden en worden de deelnemers gevraagd om daar nog één- of tweemaal op te reageren via de mail, zodat we zeker zijn dat we alle aspecten van het concept in kaart hebben gebracht en items hebben geformuleerd die dit goed bevragen. Het uiteindelijke doel is te komen tot een vragenlijst waarin deze aspecten gemeten worden.