Spoedeisende GGz

Rode Hoed
Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam
Nederland
15 februari tot 16 februari

Acute zorg anno 2019

De spoedeisende psychische zorg is voortdurend in ontwikkeling. Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal overleg komt onophoudelijk nieuwe informatie beschikbaar. Maar het vak is ook in beweging door ingrijpende gebeurtenissen op de ‘werkvloer’. Het is steeds weer een uitdaging om als betrokken professional te bepalen wat relevant is voor de dagelijkse acute praktijk. Hoe dan ook, het is voor iedereen essentieel om up-to-date te blijven!

Het doel van dit 17e Jaarsymposium Spoedeisende GGz dat op 15 februari 2019 in Amsterdam plaatsvindt, is dan ook om hulpverleners en onderzoekers op de hoogte te brengen van de voor de dagelijkse praktijk meest relevante ontwikkelingen in dit belangrijke domein van de zorg, dat jaar na jaar meer raakvlakken krijgt met wat er in de maatschappij speelt.

Onder voorzitterschap van Jeroen Zoeteman komt een scala aan actuele thema’s voorbij. Een keur aan deskundigen bespreekt de laatste inzichten op een aantal centrale terreinen van het vak. Zij brengen de deelnemers op de hoogte van nieuwe initiatieven en interventies die het werken in de veelomvattende spoedeisende zorg steeds professioneler maken.

Een zeer goede gelegenheid derhalve om te worden geïnformeerd over de laatste stand van zaken. Maar ook is er alle ruimte voor een stimulerende intercollegiale ontmoeting en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.

Meer informatie

Voor meer informatie over het programma en om u in te schrijven kijk dan op de website van de organisatie