Vervolgtraining Schematherapie Adolescenten

BCN Amsterdam
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Nederland
23 september

De training volgt de eveneens door De Viersprong Academy aangeboden Vervolgtraining Schematherapie en voldoet aan de eisen van de Vereniging voor Schematherapie om mee te tellen als vervolgtraining in het opleidingstraject tot Senior Schematherapeut.
Bij de invulling van de training wordt steeds de vertaalslag gemaakt naar de doelgroep adolescenten. De volgende onderwerpen krijgen daarbij aandacht: 

  • Het adolescentenbrein 
  • Wat zijn typische adolescentenschema’s? 
  • De basisbehoefte van de autonomie 
  • Systeemtherapeutsich werken met modi 
  • De invloed van de peergroup 
  • Pesten 
  • Vriendschap 
  • Meeloopgedrag 
  • Schema’s, modi & digitale communicatie 

De data waarop de training te volgen is, zijn: 23, 24 september 2021 en 8, 15 oktober 2021. 

Meer informatie

Voor meer informatie over deze training kijk dan op de website van de Viersprong Academy.