Triade

De triade is en netwerk van cliënten, naasten en professionals. De Triade houdt zich bezig met het cliënt- en naastenperspectief op de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.

De Triade kijkt met ons mee en beoordeelt of cliënt- en naastenperspectief voldoende vertegenwoordigd zijn bij onze activiteiten en uitingen zoals folders en factsheets. De Triade schrijft en denkt mee en geeft advies. Het doel is dat de cliënten en hun naasten een stem hebben in wat er zoal wordt ontwikkeld voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

ken

Triade Cluster C 

De Triade Cluster-C richt zich op het cliënt- en naastenperspectief, specifiek vanuit mensen met een cluster C persoonlijkheidsstoornis. Reden hiervoor is dat cliënten met cluster-C-stoornissen door de aard van hun problematiek minder op de voorgrond treden en zo als het ware ‘ondersneeuwen’. De Triade cluster C organiseert publieksdagen en biedt ruimte voor lotgenotencontact


Waarom is dit belangrijk?


Door ervaringskennis in te zetten proberen we de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis en hun naastbetrokkenen zo optimaal mogelijk te maken.


Cliënten en hun naasten weten vaak zelf het beste waar ze behoefte aan hebben, waar gebreken zitten en hoe de behandeling verbeterd kan worden.

Zo proberen we een verschuiving te maken van alleen input van professionals naar een samenwerking met ervaringsdeskundigen. 

Video Triade

De Triade heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van een filmpje voor de GIT-PD.

In dit filmpje zijn verhalen te zien vanuit het perspectief van de ervaringsdeskundige, de naaste en de professional over de thema's Betrekken van naasten, Eigen verantwoordelijkheid en Suïcidaliteit. Deze video is gebaseerd op echte ervaringen en zijn wellicht herkenbaar voor anderen. Mocht dit filmpje vragen of reacties oproepen, kunt u altijd contact opnemen met ons om dit te delen. 

Wat wordt er gedaan?

De Triade komt eens per twee maanden bij elkaar en tussendoor houden zij veelal contact via de mail.
Ze zijn tot nog toe actief betrokken bij de ontwikkeling van producten bij E-health, de GIT-PD, EPA-PS en cluster C.

Daarnaast schreef de Triade mee aan een folder voor patiënten over de inhoud van de GIT-PD en de patiëntenfolder voor cluster C PS.

Contact

Meer informatie of vragen?

Laat je gegevens achter via het contactformulier. 

Nieuws

>