Nieuws van 01/2018

 • 24 januari

  Uiteindelijk hebben er 8 bezoeken plaatsgevonden. Elk bezoek duurde een dagdeel, en in deze tijd werden gesprekken gevoerd met behandelaren, cliënten en naasten. In deze gesprekken werden de vragenlijsten afgenomen. De informatie die hieruit naar voren kwam werd vervolgens teruggekoppeld aan de ontvangende instelling. Uiteindelijk werd alle informatie samengevoegd in een verslag en teruggestuurd naar de organisatie. 

  Conclusie

  Wat opvalt uit de verschillende bezoeken is:

 • 9 januari

  Het congres geeft een goed overzicht van de huidige stand van de wetenschap en praktijk: klinische en wetenschappelijke ontwikkelingen op het brede terrein van de psychotherapie worden belicht en discussie gestimuleerd.
  Het Scientific Committee draagt er zorg voor dat alle theoretische perspectieven en psychotherapeutische stromingen in het programma vertegenwoordigd zullen zijn.