Nieuws van 03/2018

  • 21 maart

    In 2016 hebben de Stichting Borderline en Stichting Zelfbeschadiging het initiatief genomen om 17 websites van aanbieders van gespecialiseerde zorg bij depressie, angst, eetproblemen en persoonlijkheidsproblematiek te beoordelen. Elke afdeling die heeft meegedaan aan dit project heeft een adviesrapport ontvangen met verbeterpunten dat mondeling is toegelicht.

  • 21 maart

    Suzanne Haeyen (beeldend therapeut bij GGNet Scelta en hoofddocent bij de opleiding Creatieve Therapie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) promoveerde op 14 maart jl. bij de Radboud Universiteit te Nijmegen op: