Nieuws van 07/2018

  • 12 juli

    Het indienen van abstracts kan tussen maandag 27 augustus t/m maandag 1 oktober 2018.

    Kijk hiervoor op de website van het Voorjaarscongres. 

  • 10 juli

    ‘De kracht van Scelta ligt in de multidisciplinaire intensieve behandeling van mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Met veel enthousiasme en passie wordt vorm gegeven aan de behandeling, onderzoek en innovatie. De doelgroep zijn mensen die al meerdere behandelingen gehad hebben zonder het gewenste resultaat. Ik ben ontzettend blij en trots op het team. Het behalen van het keurmerk is een erkenning voor het harde werk dat zij verzet hebben en is een stimulans om patiënten nog beter te gaan helpen in hun weg naar herstel’ aldus Yolanda Huijsmans, manager van Scelta.