Nieuws

 • 15 februari

  Eerste nieuwsbrief e-health en ps

  De eerste nieuwsbrief van het podium E-health en PS is een feit! 

 • 6 februari

  Nieuw boek: Psychische klachten bij ouderen

  Diagnostiek en behandeling; een boek van American Psychiatric Association

 • 6 februari

  Nieuwe privacy wet

  De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een nieuwe Europese wet op het gebied van het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens. 
  Deze wet is bedoeld om de privacy van Europese burgers beter te beschermen. Burgers krijgen in feite het recht om zelf te bepalen wie welke gegevens van ze mogen hebben en waar deze vervolgens voor gebruikt mogen worden. 

  De wet gaat 25 mei 2018 in en schending kan gepaard gaan met hoge boetes.

 • 1 februari

  Geen wachttijden voor adolescenten met BPS in Amsterdam

  De Viersprong meldt in de nieuwsbrief van januari 2018 dat er momenteel direct plaats is in Amsterdam voor adolescenten met kenmerken van BPS.  
  De Viersprong Amsterdam biedt jongeren met borderline (BPS) MBT en Schematherapie
   

 • 1 februari

  Promoties Dawn Bales

  Dawn Bales verdedigt op 28 februari 2018 aan de Universiteit van Amsterdam haar proefschrift ‘MBT: Quality in mind’ The implementation of Mentalization-Based Treatment in the Netherlands.’ Lees hier binnenkort meer over op de Viersprong website.

 • 24 januari

  Audit 2017

  Na het invoeren van de GRB in verschillende instellingen wilden we als Kenniscentrum weten hoe de GRB wordt uitgevoerd en waar belemmerende en bevorderende factoren zitten. Om dit te kunnen meten hebben we 20 kwaliteitscriteria opgesteld. Deze criteria zijn vervolgens uitgewerkt in vragenlijsten. Tijdens de audit werden deze vragenlijsten afgenomen. Aan de audit in 2017 deden 11 teams uit verschillende instellingen mee.

   

 • 9 januari

  Call for abstracts

  Het wereldcongres Psychotherapy, stronger through diversity vindt plaats op 7 t/m 9 juni 2018.
  U kunt uw abstracts nog insturen tot 10 februari!

 • 7 december

  Promotie Annelies Laurenssen

  Op 12 december promoveert Annelies Laurenssen aan de Vrije Universiteit. 

 • 6 december

  Prof. dr. Bas van Alphen benoemd tot bijzonder hoogleraar

  Met ingang van 1 december 2017 is Prof. dr. Bas van Alphen benoemd tot bijzonder hoogleraar van de leerstoel ‘Beroepsopleiding tot Gezondheidzorgpsycholoog’ bij het departement Medische en Klinische Psychologie aan Tilburg University. In het verlengde hiervan is hij benoemd tot hoofdopleider bij RINO Zuid. Daarmee krijgt hij de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid voor de opleiding van psychologen in de gezondheidszorg in Zuid-Nederland.

 • 6 december

  Nieuwsbrief KPS december 2017

  Lees hier onze nieuwste nieuwsbrief!