Over ons

Meer over het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

ken

Wie zijn wij?

Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen is een samenwerkingsverband van GGZ-instellingen uit Nederland en Vlaanderen. Samen met de participerende instellingen streven we ernaar de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornissen te verbeteren in de breedste zin van het woord.

Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen heeft een kleine staf bestaand uit:
Ellen Willemsen: directeur; daarnaast psychiater bij de Parnassia Groep
Joost Hutsebaut: coördinator; daarnaast Klinisch Psycholoog en principal investigator bij De Viersprong, en bijzonder hoogleraar ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’ aan Tilburg University.
Nina van Bunningen: beleidsmedewerker


Meer dan dertig instellingen voor geestelijke gezondheidszorg uit Nederland en Vlaanderen zijn aangesloten bij het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen. Samen met hen zetten wij projecten op, doen we onderzoek en proberen we zo de zorg stap voor stap te verbeteren. Wilt u hieraan bijdragen? Sluit u aan!
Daarnaast zijn professionals, cliënten en naasten verenigd in de Triade en Triade cluster C. Zij adviseren het Kenniscentrum en organiseren ook zelf activiteiten. 

Wat doen we?

We genereren en verspreiden kennis over persoonlijkheidsstoornissen. We brengen kennis en expertise uit verschillende organisaties samen en delen dit. In onze projecten gaan we altijd uit van een relatie tussen theorie, praktijk, onderzoek, onderwijs en ervaringsdeskundigheid.
 
We stimuleren het doen van onderzoek naar persoonlijkheidsstoornissen om zo uiteindelijk de zorg voor cliënten te verbeteren. Zorg staat hier voor het hele traject van preventie, diagnostiek, behandeling, nazorg en maatschappelijke re-integratie en acceptatie van cliënten met PS.
 
Minimaal jaarlijks overleggen we met onze aangesloten instellingen over de lopende projecten en ontwikkelingen. Aangesloten instellingen kunnen voorstellen doen voor nieuwe projecten en initiatieven. Tweemaal per jaar leggen we verantwoording af aan onze Raad van Toezicht. De leden van de Raad van Toezicht zijn vanuit de deelnemende instellingen voorgedragen. 


Ook aansluiten bij het Kenniscentrum? 

Als Kenniscentrum kunnen wij niet zonder de instellingen die bij ons aangesloten zijn en ons met hun bijdrage ondersteunen. Samen met professionals uit de instellingen en cliëntvertegenwoordigers maken wij alle producten en dragen we bij aan de ontwikkeling van de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis.
Instellingen en praktijken die bij ons zijn aangesloten genieten een aantal voordelen: 

Contact

Wij zijn te bereiken per e-mail

per telefoon

per post: Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

Postbus 725
3500 AS Utrecht

Privacy verklaring
Hier vindt u onze privacyverklaring.

Zend ons een bericht

Voornaam
Achternaam
Email-adres
Bericht

Wie zijn wij?

Het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen is een netwerk van GGZ-instellingen, cliënten, naasten en zorgprofessionals. Samen zetten we ons in voor het verbeteren van de zorg voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Een kleine vaste staf coördineert de activiteiten. 

De staf van het Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen bestaat uit:

Ellen Willemsen

Directeur


Psychiater in een FACT-team bij  Parnassia in Den Haag

Joost Hutsebaut

Coördinator


Klinisch Psycholoog en principal investigator bij De Viersprong, en bijzonder hoogleraar ‘Preventie en vroege interventie van persoonlijkheidspathologie’ aan Tilburg University.

Nina van Bunningen

Beleidsmedewerker >