• Wat is onderzocht?
  • Hoe effectief is behandeling?
  • Wat weten we over werkingsmechanismen?
  • Psychotherapeutische behandelvormen
  • Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD)
  • Wat werkt voor wie? Indicatiestelling voor behandeling
  • Aanvullende behandelingen
  • Meer informatie

Behandeling: Wat is onderzocht?

Nationale en internationale richtlijnen bevelen psychotherapie aan voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Medicatie kan een aanvullende, ondersteunende rol vervullen. Je leest hier meer over de werkzaamheid van psychotherapie en over de belangrijkste werkzame factoren. Verder lees je meer over indicatiestelling en over verschillende vormen van psychotherapie.

De meeste behandelstudies hebben de werkzaamheid van psychotherapie bij mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis onderzocht. Naar de behandeling van andere types persoonlijkheidsstoornissen is veel minder onderzoek gedaan. Er bestaat een klein aantal studies naar de behandeling van mensen met een antisociale-persoonlijkheidsstoornis. Ook zijn er enkele onderzoeken gedaan naar behandeling van Cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Er zijn nauwelijks tot geen goed uitgevoerde studies naar de behandeling van cluster A persoonlijkheidsstoornissen, en ook niet naar de behandeling van de narcistische- en de histrionische-persoonlijkheidsstoornis.

Zoals gezegd weten we het meest over de behandeling van mensen met een borderline-persoonlijkheidsstoornis. Is er dan over behandeling van de andere stoornissen niets te zeggen? Dat valt gelukkig mee. Diverse studies laten zien dat de kenmerken van een borderline-persoonlijkheidsstoornis erg lijken op kenmerken die bij veel andere persoonlijkheidsstoornissen voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan problemen met het reguleren van emoties en een negatief of instabiel zelfbeeld. Daarom is het erg aannemelijk dat de behandelingen die werken voor een borderline-persoonlijkheidsstoornis ook bruikbaar en wellicht werkzaam zijn voor andere types persoonlijkheidsstoornissen.
Dat is ook wat in de praktijk gebeurt. Zo worden Mentalization-Based Treatment, Schematherapie en Dialectische Gedragstherapie breed toegepast bij mensen met verschillende types van persoonlijkheidsstoornissen. 


Nieuws

>